Magyarország drasztikusan beavatkozik az erdélyi magyar gazdák támogatásába, a Külügyminisztérium “figyelmeztetései” ellenére. A román állam még nem nyilatkozott, Budapest pedig Liviu Dragnea-nak mond köszönetet a támogatásért

A magyar alapítvány több millió eurót küld erdélyi gazdálkodóknak olyan programon keresztül, amely nem érhető el magyarul nem beszélő potenciális kedvezményezettek számára. A Maros-síkság lakói számára nyújtott projekt többek között támogatja a földvásárlást. A kedvezményezettek mindössze 8-10% -a román, a többi magyar, de a Budapest által finanszírozott románok között megjelenik a Szociáldemokrata Párt (PSD) marosi feje, Vasile Gliga, is.

A Külügyminisztérium azt állítja, hogy figyelmeztette Budapestet, de eddig a pillanatig a román állam egyetlen hatósága sem nyilatkozott nyilvánosan az üggyel kapcsolatban. Megemlítenénk, hogy a magyar kormány egyre jobban bele van vonva Erdély ügyeibe, hatalmas összegeket kapnak a romániai magyarok, eáltal támogatja  amagyar állam a gazdasági, társadalmi, kulturális és vallási projektjeiket. Továbbá: 2014-ben a bukaresti magyar nagykövetség egyik tisztviselője feltárta az Orbán-kormány ama tervét, ami szerint Erdélyben mezőgazdasági területeket szándékoznak megvenni.

  • A projektet Romániában Pro Economica Alapítvány működteti, valamint Magyarország biztosítja az anyagiakat, a weboldaluk szerint. Az alapítvány vezetője: Kozma Mónika, RMDSZ szenátus jelölt 2016-ban, Maros megye elnökének, Ferenc Péternek, tanácsosa a Maros megyei Kórház elnökségének tagja.
  • Megjegyezzük, hogy Magyarország erõteljes beavatkozása Erdélyben erõsen ellentétes Orbán Viktornak az országában elfogadott politikájával. Így Magyarország tavaly a külföldi finanszírozású nem kormányzati szervezetek drasztikus irányítását hozta létre (továnni részletek).

A magyar kormány programja kérdéseket vet fel az európai és a nemzeti állami támogatási jog tiszteletben tartásával kapcsolatban, mivel a magyar nem-felszólalók számára a hivatalos honlapon való információhoz való hozzáférés szinte lehetetlen, a legtöbb releváns információ csak magyar nyelven érhető el.

A román állam hivatalosan még nem nyilatkozott az üggyel kapcsolatban, a projekt hivatalos honlapján a következő nyilatkozat jelenik meg a projekttel kapcsolatban: “célunk a fenntartható gazdasági fejlődés és a hosszú távú munkahelyteremtés alapjainak megteremtése, a romániai magyarság számára legfontosabb feltétel, hogy maradjon az országban és élvezze az egzisztenciális biztonságot. ”

Mi több, Magyarország hivatalosan köszönetet mondott Liviu Dragnea-nak a projekt támogatásáért. Az MTI Magyar hírügynökség a következőt írta: “Magyar Levente, a Külügyminisztérium és a külkereskedelem minisztériumában a Parlamenttel való kapcsolattartásért felelős államtitkár fontosnak tartotta, hogy elmondja, hogy a román kormány pozitívan fogadta a programot, és továbbra is pozitív hozzáállást tanúsít. Különösen köszönetet mondott Liviu Dragnea-nak, a PSD elnökének, elmondta, hogy támogatása nélkül a projekt nem érte volna el a jelenlegi stádiumot (Forrás).

 

A bukaresti Külügyminisztérium a G4Media.ro oldalon hivatalosan azt nyilatkozta, hogy “Románia és Magyarország között nem kötött kétoldalú megállapodást a ProEconomica Alapítványon keresztül kezelt gazdasági fejlesztési programról, és a román fél beleegyezését egyébként még nem közölték  a végrehajtáshoz”.

A Külügyminisztérium arra is rámutat, hogy “többször tett lépéseket a magyar fél számára mind a diplomáciai levelezés, mind a kétoldalú találkozókon és kapcsolatokon keresztül a program vonatkozásában”, olyan lépések, amelyek során a román diplomaták “a projektet csak a román hatóságok bevonásával, átlátható és megkülönböztetéstől mentes módon engedélyezik”. Magyarország azonban a román hatóságok formális bevonása nélkül folytatja a projektet. A román államnak azonban nincs nyilvános álláspontja azzal kapcsolatban, hogy kérte volna Budapestet a bukaresti kérelmek betartására.

Arról, hogy miért nem teszik közzé a román nyelven is az információkat a következőt válaszolták a G4Media.ro oldalnak a Pro Economics tisztviselői: “Mivel a finanszírozó a magyar nyelvet használja az Alapítvány közreműködésével, úgy véltük, hogy az Alapítvány tevékenységének egyszerősítése és irányítása egyszerőbb, hatékony, ha van eljárásunk és kommunikációjuk magyarul. Az Alapítvány és a Kedvezményezettek közötti hivatalos dokumentumokat vagy kétoldalú aktusokat román nyelven is elkészítik, a román nyelven kért munkatársaink minden írásos, illetve román nyelven kért információt kértek. ”

Arról, hogy miért nem adják be az információkat román nyelven, a Pro Economics tisztviselői a G4Media.ro-ra válaszoltak: “Mivel a Finanszírozó a magyar nyelvet használja az Alapítvány közreműködésével, úgy véltük, hogy az Alapítvány tevékenységének felügyelete és irányítása egyszerőbb, hatékonyabb, ha magyarul folyik a kommunikáció. Az Alapítvány és a Kedvezményezettek közötti hivatalos dokumentumokat vagy kétoldalú aktusokat román nyelven is elkészítik, a román nyelven igényelt információk és iratok is az ügyfelek kérésére megtalálhatóak a román vonalon tevékenykedő munkatársainknál. ”

Geréb Emőke, a Pro Economica Alapítvány jogi tanácsadója elmondta a G4Media.ro-nak, hogy “A kedvezményezettek igénylésének folyamata még nem zárult le, mivel most zajlik a dokumentumok ellenőrzése. Végrehagyásukkal egyszerre, megjelenik a kedvezményezettek hivatalos listája, amely megtekinthető less a weboldalon, magyar illetve román nyelven is.”

Ezzel szemben a Külügyminisztérium rámutat a G4Media.ro-n arra, hogy “felhívtuk Magyarország figyelmét arra a tényre ez a gazdasági segítségnyújtás meghaladja azt a kedvezményes bánásmódot, amelyet egy állam a hozzá kapcsolódó kisebbség számára egy másik állam területén kínálhat nemzetközi szinten, és következésképpen az ilyen intézkedéseket csak a román fél beleegyezésével lehet végrehajtani, etnikai kritérium alapján bármiféle megkülönböztetés nélkül. ”

Magyarország ismét figyelmen kívül hagyta a romániai figyelmeztetéseket, anélkül, hogy a román állam képviselői nyilvánosan elítélnék ezt a viselkedést.

A G4Media.ro megkérdezte, hogy a magyar projekt megsérti-e az EU állami támogatási jogát, a Külügyminisztérium képviselői azt állítják, hogy “az eddig rendelkezésre álló információk nem teszik lehetővé a Külügyminisztérium számára, hogy a program keretében nyújtott segítség uniós jogának be nem tartásáról határozzon; megemlítjük, hogy a Versenytanács hatáskörrel rendelkezik arra, hogy Romániában teljesítse az EUMSZ rendelkezéseit az állami támogatás területén “.

A G4Media.ro-nak adott válaszában a Versenytanács kijelenti, hogy “a program megvalósításáról nincsenek konkrét adatok, de megértjük, hogy a magyar állam támogatási intézkedéseinek megadásáról van szó, amelyek a román gazdasági szereplők számára is előnyösek lehetnek (ha ezt a kapcsolatot elérjük, akkor láthatjuk, hogy a rendszereket alkalmazó régiók túlnyomó többsége magyar, ami támogatja azt a feltevést, hogy ez a támogatás a magyar kormánytól származik).

Mit csinál pontosan ez a projekt?

A magyar külügyminisztérium által finanszírozott projekt (forrás) 2018 februárjában kezdődött finanszírozási munkával, 22.434.000 lei értékben. A finanszírozási szerződéseket a Sapientia Egyetem épületében MAroson írták alá, amikor 521 vállalkozás és magánszemély vette át a finanszírozást 1,5 milliárd forint értékben (megközelítőleg 22.434.000 lei) a mezőgazdasági gépek megvásárlásához vagy állatok tenyésztésére vagy a mezőgazdasági földterület megmunkálásához, egy MTI cikk szerint, amelyet a Point kiadvány is átvett.

Kozma Mónika, a Pro Economica menedzsere elmondta a Külügyminisztériumnak, hogy a magyar médiaügynökség az 521 nyertes közül több mint 570 pályázót választott ki. A Külügyminisztérium kérésére Kozma Mónika azt is elmondta, hogy a román nemzetiségű kérelmezők pontos számát nem lehetett meghatározni, de az arány 8-10% volt (forrás).

A magyar kormánynak az erdélyi magyarság támogatását Kozma Mónika szerint Hargita és Covasna megyére is kiterjesztik. “A tervek szerint a programot Hargita és Covasna megyékben is alkalmazzák. Ebben az értelemben már van politikai döntés, vagyis mindenki egyetért azzal, hogy a program jó, és folytatni kell, de inkább attól függ, hogy hogyan alkalmazzák itt a Maros-síkságon “- mondta a Határok Nelkülnek a tisztviselő.

A Külügyminisztérium teljes válasza:

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy Románia és Magyarország között nem kötöttek kétoldalú megállapodást a Pro Economica Alapítvány által kezelt gazdasági fejlesztési programról, és más módon sem adta beleegyezését a román állam. Külügyminisztérium ismételten lépéseket tett, mind diplomáciai levelezés révén, mind a kétoldalú találkozókon a programmal kapcsolatban.

Ezekkel a lépésekkel arra szólították fel őket, hogy ezt a projektet csak a román hatóságok bevonásával, átlátható és megkülönböztetéstől mentes módon, valamint a román jogszabályok és az EU belső piacára alkalmazandó szabályok, a regionális fejlődésre irányuló nemzeti stratégiák és programok tekintetében kell végrehajtani.

A magyar félnek azt is kihangsúlyozták, hogy a gazdasági segítségnyújtás meghaladja azt a kedvezményes bánásmódot, amelyet egy állam a hozzá kapcsolódó kisebbség számára egy másik állam területén kínálhat a nemzetközileg elfogadott normáknak megfelelően, és következésképpen ezek az intézkedések csak a román fél beleegyezésével és az etnikai kritériumon alapuló megkülönböztetés nélkül valósítható meg.

Az EUMSZ 107. cikk megsértését illetően kijelentjük, hogy az állami támogatások vagy állami források által nyújtott támogatások, amelyek torzítják a versenyt összeegyeztethetetlenek a belső piaccal. Az eddig rendelkezésre álló információk nem teszik lehetővé a Külügyminisztérium számára, hogy határozzon a program keretében nyújtott segítség uniós jogának be nem tartásáról; azt is megemlítjük, hogy a Versenyképességi Tanács hatáskörébe tartozik az EUMSZ rendelkezéseinek Romániában való teljesítésének biztosítása az állami támogatások terén.

A Versenytanács teljes válasza:

A Verseny Tanácsnak nincs konkrét információja a program végrehajtásáról, de megértjük, hogy támogatást akarl adni a magyar állam, a román gazdasági szereplőknek is (http://www.proeconomicaalapitvany.ro/uploads/ adocs / 1_sz_melleklet_telepulesek_listaja.xls, észrevehető, hogy a rendszereket alkalmazó régiók túlnyomó többsége magyar, ami alátámasztja azt a feltételezést, hogy ez a támogatás a magyar kormánytól származik).

Egy fordítási algoritmust használva a http://www.proeconomicaalapitvany.ro/palyazatok/T-01_2017-I információi azt mutatják, hogy mind a mezőgazdasági beruházások, mind pedig a KKV- a gazdasági tevékenységet folytató természetes személyeknek vagy a vállalkozásoknak az ezen ágazatra vonatkozó európai jogszabályokkal, nevezetesen az 1408/2013 / EK rendelet és a 1407/2023 rendelettel összhangban van ez a minimális támogatés.

Megemlítjük, hogy az EUMSz. 107. cikke, valamint az európai rendeletek általában az állami támogatásokat bizonyos területeken hagyják jóvá. Elvben, ha a támogatási intézkedést az európai szabályozásoknak megfelelően hagyják jóvá, akkor az összhangban áll a törvénnyel. Ami a “futást” illeti, meg kell jegyezni, hogy a támogatási intézkedés adminisztrátora / szolgáltatója (valószínűleg a magyar kormány / más magyar hatóság) felel az átláthatósági szabályok és a hatályos európai jogszabályok végrehajtásáért és betartásáért.

A honlapon rendelkezésre álló információk alapján nem lehet arra következtetni, hogy a Pro Economics Alapítvány közvetlen finanszírozást nyújtana-e, ahogy a hallgatóság is jelezte, van alternatíva is, hogy a szóban forgó alapítvány tanácsadói / közvetítő szerepet töltenének be a finanszírozáshoz való hozzáférésben, de mint mondtam, e tekintetben nincs információnk.

Forrás: g4media

További bejegyzések

Szólj hozzá

Az e-mail címed nem kerül nyilvánosságra. A szükséges mezőket *

Feliratkozás a hírlevélre
Ajánlatok

Legutóbbi bejegyzések

A weboldal cookie-kat alkalmaz. A böngészés folytatásával beleegyezik a használatukba. További ezzel kapcsolatos információért olvassa el
a cookie-kra vonatkozó szabályzatot
Cookie beállítások
Elfogadom a cookie-kat
A weboldal cookie-kat alkalmaz. A böngészés folytatásával beleegyezik a használatukba. További ezzel kapcsolatos információért olvassa el
a cookie-kra vonatkozó szabályzatot
Cookie beállítások
Accept All Cookies