Hargita: A Megyei Tanács felhívja a Nemzeti Diszkriminációellenes Tanács figyelmét, azt állítva, hogy a magyar diákok hátrányosan vannak megkülönböztetve a román nyelv tanulása közben

Hargita: A Megyei Tanács felhívja a Nemzeti Diszkriminációellenes Tanács figyelmét, azt állítva, hogy a magyar diákok hátrányosan vannak megkülönböztetve a román nyelv tanulása közben

A hargitai megyei tanács (MT) értesíti a Nemzeti Diszkriminációellenes Tanácsot (CNCD), azzal érvelve, hogy a magyar tanulóknak hátrányos megkülönböztetésben van részük a jelenlegi román nyelv tanulásának módjával, és hogy az oktatási rendszer e tekintetben nem nyújt támogatást és megoldásokat.

A panaszbeadványt pénteken Borboly Csaba MT elnök e testület rendes ülése alkalmával bemutatta egy dokumentumban, amely szerint a magyar közösség tagjainak szándékában áll román nyelvi ismereteiket elmélyíteni, ám az erőfeszítéseiket a jelenlegi oktatási rendszer akadályozza, amelyet “diszkriminatívnak” neveznek.

Az CNCD-hez benyújtott panaszban az oktatási törvényben idézett cikkek szerepelnek, amelyekből kiderül, hogy “a nemzeti kisebbségek nyelvén folytatott oktatásban minden tantárgyat anyanyelvükön tanulnak, kivéve a román nyelv és irodalmat, amelyet az egyetem előtti oktatás során” az adott kisebbség számára kifejlesztett tanterv és tankönyvek szerint fognak tanítani.

A dokumentum szerint, annak ellenére, hogy a rendelkezések 2011-ben léptek hatályba, még nem kerültek végrehajtásra, a Magyar nyelvű diákok ugyanazokkal a programokkal és kézikönyvekkel tanulnak, mint amiből a román anyanyelvű társaik.

“A passzív hozzáállás és a minisztérium intézkedéseinek hiánya miatt (megjegyzés: Oktatási Minisztérium) diszkriminatív helyzetet hoztak létre az állampolgárságra, az etnikai hovatartozásra és a nyelvre való tekintettel, amelyek következtében folyamatosan hátrányos helyzetben voltunk az iskolai évek alatt a románia iskolák tanulóihoz képest, amiből az következett, hogy a magyar iskolák diákjai rosszabb eredményeket értek el az országos érettségi vizsga során, összehasonlítva a munkába fektetett idővel és más tantárgyakból elért eredményekkel. A Magyar diákok joga így hát sérültek, hiszen meg volt vonva tőlük a oktatáshoz és a professzionális képzéshez való jog, mivel nem voltak egyenlőek román társaikkal, akiknek a román nyelv anyanyelvük, így indokolatlan előnyhöz jutottak a román nyelv és irodalom tanulása közben illetve az érettségi letevésén, ugyanúgy kevesebb esélyük van a tanulmányaik folytatásához, illetve a jövőbeli karrierjük építésében”, taglalja a panaszban.

Azt is állítják, hogy a speciális programok és kézikönyvek hiánya megegyezik a differenciált bánásmód alkalmazásával, a román nyelvű oktatásban részesülő tanulók kiváltságainak megadásával, olyan megközelítéssel, amely nem talál racionális indoklást, objektív vagy ésszerű motivációt. Ez tehát az oktatási törvény számos elvének megsértése: a méltányosság elve, amely alapján a tanuláshoz való hozzáférés megkülönböztetés nélkül történik, az esélyegyenlőség elve és a kedvezményezettek oktatásának központosításának elve.

A panasz arra is rámutat, hogy egy közelmúltban készült tanulmány szerint a magyar tanuló, de a szülők és a tanárok érdeklődnek és szükségesnek látják a román nyelv elsajátítását, azonban a jelenlegi oktatási rendszer nem ösztönzi ezt, és ez a tantárgy visszataszítóvá válik.

“ A román nyelv nem mélyíthető el a román diákoknak szánt tantervvel és tankönyvekkel, annak ellenére, hogy a diákok nagyrésze legalább egy órát tanul ebből a tárgyból minden nap otthon, de hiány van a magyaroknak szánt kisebbségi taneszközökből. Ilyen körülmények között a tantárgy visszataszítóvá válik, hiszen a Magyar diákoknak nincsen sikerélménye, így hát a nagyrészt Magyar lakta településeken (ahol kevés a lehetőség a román nyelv hétköznapi használatára), úgy gondolják, hogy a tanterv és a vizsgára szükséges anyag túl sok és nehéz. Ennek következtében inkább az angol nyelvet szeretik a diákok, aminek a tanterve és tanítási módszerei sokkal inkább elérhetőek”, írja a panaszban.

A dokumentum végén azt állítják, hogy a megalapozott indokok alapján következik az “állampolgárságon, etnikai hovatartozáson és nyelven alapuló hátrányos megkülönböztetés legitim gyanúja”, és az CNCD-t felkérik a helyzet elemzésére, a hátrányos megkülönböztetés minden formájának szankcionálására és jogi intézkedések hozására.

“Figyelembe véve a szóban forgó összes okot, a diszkrimináció jogos gyanúja merül fel a nemzetiség, hovatartozás és nyelv szemponjából olyan oktatási központokban, ahol magyarul tanítanak, mvind a tanterv és tankönyvek, mind a román érettségi dolgozatok javítása során ezért a 137/2000. sz. 19. cikkében szereplő attribútumok szerint kérjük az elemzést, az ellenőrzést és az ügy kivizsgálását és a hátrányos megkülönböztetés minden formájának szankcionálását, ideértve az intézménye hatáskörébe tartozó intézkedések megtételét is “- mondja a dokumentum végének a pályázati szakaszban.

A hargitai Megyei Tanács elnöke, Borboly Csaba közölte a sajtóval, hogy panaszkodott a román nyelv és irodalom érettségi vizsga javításával kapcsolatban, hiszen “az újrajavítási kérelmek majdnem 70-80% -át elfogadták”, és a magyar diákok jegyei többször is négy vagy öt jeggyel növekedtek.

Borboly egyenlő bánásmódot követelt a magyar gyermekeknek és kijelentette, hogy a Nép Ügyvédjét is bevonja, mondván, hogy az Oktatási Minisztériumban nem talált támogatásra a probléma megoldására.

“Ezt a panaszt benyújtjuk a Nemzeti Diszkriminációellenes Tanácsnak és előkészítünk egy felkérést a Nép Ügyvédjének is, amelyben kérvényezni fogjuk a helyzet elemzését és a román nyelv tanulásával kapcsolatban néhány intézkedést. Láthattuk, hogy az RMDSZ a Parlamentben vitába bocsátott mindent, amit csak tudott, és meg is szavazták a javaslataikat, de tantervek nem a Parlamentben készülnek, hanem az Oktatási Minisztérium konyhájában, és ott tényleg nem találtunk támogatásra. Ennél többet akarunk, a Kisebbségi Minisztériumtól is, hogy segíthessünk olyan körülményeket teremteni a gyerekeinknek, hogy románul tanulhassanak. “- mondta Borboly.

Hozzátette, hogy az általa működtetett intézmény továbbra is támogatja azokat a tevékenységeket, amelyek segítik a magyar tanulókat románul tanulni.

Borboly a panaszt benyújtotta a megyei tanácsosoknak, és felkérte őket, hogy írják alá, kijelentve, hogy ő személyesenmár megtette. Az MT elnöke azt is elmondta a sajtónak, hogy a dokumentumot a megyei tanács nevében küldi el, de arra ösztönzi a tanárokat, a tanulókat, valamint azokat a fiatalokat, akiknek nem sikerült a román érettségi vizsga, hogy hasonló panaszokat küldjön a CNCD-nek.

Forrás: Agerpres

További bejegyzések

Szólj hozzá

Az e-mail címed nem kerül nyilvánosságra. A szükséges mezőket *

Feliratkozás a hírlevélre




Ajánlatok

Legutóbbi bejegyzések

A weboldal cookie-kat alkalmaz. A böngészés folytatásával beleegyezik a használatukba. További ezzel kapcsolatos információért olvassa el
a cookie-kra vonatkozó szabályzatot
Cookie beállítások
Elfogadom a cookie-kat
A weboldal cookie-kat alkalmaz. A böngészés folytatásával beleegyezik a használatukba. További ezzel kapcsolatos információért olvassa el
a cookie-kra vonatkozó szabályzatot
Cookie beállítások
Accept All Cookies